ASCIILAND.NET

c o d e + c r e a t i o n

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%%%/wx^*=+::~;;;,,.... ...                             ....,,;:=~:$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%%%%/wo^=+::~;;;,,.... .                             ..;,,..,,,, =$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%$%%%/wx^=+::~;;,....... .  ...... .             ..,;;+:,.,,.....w$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%%%/x^=+::~;;;;;,,,,...............   ,.,~:+=*^xowo:,...,,;;=$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

$$$$$$$$$$$$$%%%/%//w//%%$$$$$$$$$%%%/x^*=++~~~;~;;;;;,,,,,,,,;;;;,,;,;+~=xwoo/%wo*~;~+=**=~~%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

$$$$$$$$$%$%%%//wwxoowxxwww%/%%%%%$%%/^***+=*=+::+++::~;,,;;~~::===++*oo*oooxxxwx^^^ox/$$%^.*$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

$$$$$$$$$$$$$$%%$%////ww/xxwx//xw//%%%%/wxxxooooo^^^*=+~~;~~+=^ow/%wxw/o^oxw%%%%wo=+:++=/w; *$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%%$$$$$$%%$%$$$$%%%//wwwwxwo^=+::+=*oxw%$$%/w^ow/$$$$$$%%$$$$%wx^~.=$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%$$$%$$%/w^+:::=^xw%/x^*^w%$$$$$$$$$$$$$$xw%w*:,+$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%x=~~~:+**+=:+o%$$$$$$$$wx$/xx$$;,~,,, :$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$w+;.....,:++w$$$$$$$$%$$%x*ow%:.=~... ;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$w+,.    .;;,o$$$$$%wo*+=**==*=~,^^,..  ./$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%=,.      .;^/%$/wwx*==+===+=**oxo;..    w$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$/+,       ,:oxw%%%%$$$$$$$$%/%wo=;..     ^$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$w~.       ..=oox/%$$$$$$$$%%/x*+;..      *$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$x:.          ;+=^xww//w/wxo*=+~~,.       +$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$w+,.         .,~*^ooo^^^^=+~~;;,..       =$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%x:,           .;+=^^^^^**=+:~,,.        =$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%o~.             .;:+=***=+~~,,..       *$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$/=,.               .,,;;;;;,,,....     x$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%o:,                   ............   .w$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$/x+,.                      . ...... . ~$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$/o:,..                       .....  . =$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%/o+;,..                         .  .  x$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$/x*:;,..                             ~$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$/xo=+~,.                            o$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%x^*=+:;,,                       ,$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%%$$/xo+,.    ..               =$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$/^~...  ....            .%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%/o+~++,  ......          *$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$wxoo*:;,      ...          .%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%+. ;;.                      *$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$w**^:.                          ,%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$/*,.;~,.                          ^$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%x;,,=^:,                         ~$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%/*;..:^*+.                       .w$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%%w^;   .~+:,                       *$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%%//wo=:,      .  .,,.                ~$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%%%//%%%%$%/wo^==^^xw/%/woo=;          .w$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%o,.       o$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$o;.     =$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%%w%x*^^:,..   ~$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%/wx*=*+;;~.    ...  ~%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%$w/xwxxxxo++~,~~.===~.    .   ~%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%x%/w==,;,,:=*=^*=o==^^^o*;.       :%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$x/%/xox+=:,+^^*xoxxxxxo=,        +$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$/%www^o/ww/%%%wo=;.        ^$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%/w*:,.        ,w$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%w*;,         ;/$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%wo*+;.           ~$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$-- Design génératif, Design interactif, Vidéo, IHM, Internet.

-- Web consultant, raw designer, creative coder and ASCII lover.


-- FABRICE LURAINE

   Né en 1976 / Vit et travaille à Rennes.

   t. 06 62 26 79 71 / fabrice@asciiland.net


-- Voir aussi

- http://cargocollective.com/asciiland

- https://twitter.com/deerweb

- http://vimeo.com/asciiland

- https://www.linkedin.com/in/fabriceluraine/

- http://pok.tumblr.com————— PROJETS & CRÉATIONS ——————————————————————————————————————————————————————————————
ASCIILAND / 2011-(en cours)


~~~~~~~~~~~~~~~~~:=^^*===^^^^xxwwww%%%$%%%%ww%%$$$$$$$#$$$$$###$#####$##$$$$#$#####$w^*oww%%%%%%$$$$$$$#####################################$$$$

~~~~~~~~~~~~~:~:=*^o^=*^^ooxxxxwww%%w%$$%%www%$$$$$$###$$$$##$$#$$$$#$$$$$$$$$#$$$$w*+=^xxoxoxxww%%%%%%%%$$$$$$$$#$#############################

::::~::++=+=*^^^ooxoooxxxwxwwww%%%%$$$$$$ww%%%%$$$#####$$$$#$$$$$$$$$$$$$%%%www$$$w^+======+===^^oxxwwwww%%%$$$$$$$$$$$##$######################

=**^^^^^ooxxxxxxxxxxxwwwwww%$$$$$$$$$$$$%wwww$$$$######$$$$$$$$$$$$$$$$%%w^+~~~=^oo^===+::++++======^x%%%%%%$$$%$$$$$$$$$#######################

oxxxxxxxxxxxxxxxxxww%%$%%%$$$$$##$#$$$$$wwww$$$$#######$$$###$$$%%%wxooo^^=:~;~;;~+====++:+++++::=+==xw%wwwwwwxxwww%$$$$$$#$####################

xxxxxxxxxxxoxxww%%$$$$$$$$#$$$$$$$$$$$$%ww%$$$#######$#$$##$$$$%%%wwxo^=+=++::~~~~~~::+++::~~~;;~:::+=^^==:==*^oxxwwwx^^*^ox$$###$##############

xxxxxxxoooxww%%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%%$%www%$$#######$###$$$$$$$%ww%$wx^*=+::+:++::::~~~::+::~~~:::::+++:~;~~~~:=*^^^*=:~~:+=^w$#$##############$$

xxxxxxxxww%w%%%%%$$$$$$$$$$$$$$$$%%%www$$$$$$#########$$$$$$$$www$$%wxx^+===++++::+:~~~~+=+++====+:~~~;;~~~:+=====++::+++==^x$###########$$$$$##

xxxxxwwww%w%%%%%$$%%ww%$$$$$$$$#$%w%w%$$$$$##########$$$$$$$$$$%$$$%wwx*==+:+++++==+++::+++==++==:::~~;;;;~~+====+++++===*^^oxww%$#####$$$$$$###

wwwwwxww%w%$$$%%www%%$$$$$$$$$$$%%%www$$$$########$#$$$$$$%$%%$%$$$$wwwwx^^*==============++++=========+~~+++==+=======****^^*^ooxww$$$$$$%$$$$#

wxxxxww%$$$$wwwxw%$$$#$$$$$$$$$$wwww%%$$#####$$$$$$$$$$$$$%%%%www$$$wxxwwwwwwxoo^*=========+==========*^*==++++++++=====*=**^^^*^^ow$#$$$$$$$$$#

xxww%$$$$%wwwww$$$#$$$%%%$###$%wwww%$$####$$$$$$$$$$$$$$$%w%wwwxw%$%wxw%wwwwwx^^^^*====*^^*==+::~~+==+=*^=+++++++=============*ox$$###$$$$$$$$##

w%$$$$%%%ww%$$$##$$$%w%$$##$$$%%$$$##$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%%wwwwxxxwwwwwwwwwwx^=======^^^*========+++===*==^^*****====***=**^^x%$#####$%%$$$$####

$$$%%ww%%$$$$##$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%$$$$$$$$$$$$$$$$%%%wwwwxxxxwww%wwwwx^=+:~:==**=+~~+===*^^^*^^=====**^^^==*^o^^****^^^ooxw$###$$$$$######

$%ww%$%%$$$$$$$$$$$$$$$$#$$$%%%%w%ww%%%%w%%$$$$%$%$%$$$$%%wxxxwxxwww%wwwwxxo^*=++=*^^+~;~~=========++=*^^*======*^^^^^*=++=*xw$$$###############

ww%$$%%%$$$%w%$$$$$$$$$%%wwwwwwwww%%%wwww%$$%%%%%%%$$$$%wxxxwxxxwww%w%wwwxxxxxo^^o^^^+~:==*^^^^^^^^^o^owwxxxo^^^ooxxo^^^**^xw$##################

w$$%ww%%wwww$$$$$$$%xxxwwwwwwwwww%wwwwwww%%%w%ww%$$$$%wwwxxxxxxxww%%%wwwwwxxxw%%%xo^^=**^^^^oxxxxxxxoxw%wwwwwxxo^ox$$#$#########################

$%%wwwxxxx%$$$$$%wxxxxwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww%%%$%wwwxxxxxxxxwwwwwwwwwwwwwwxwwwwwwxwwww%xoooxxxxoox$##$wwxxxwxxxxw$######################$####

wwwwxxxxw$$$$%wwxwww%wwwxwwwwww%wwwwwwxxxwww%%%%wwwwxwxxxxxxxxxxxxwwwww%wwwwxxwwwwww$$$$$$wx^**^ow%$$####$$wwxww%%wxw$###################$$$####

wwwxxwww%%%wxxxwww%wwxwwwww%%%wwwwwxxxxwwww%%wwxxwwxxxxxxxxxxxxxxxwwwxwxxxwwwwww%www%$$$$$$$wxxw$##########$$w%$###$############################

wwww%wwwwxxxxwwwwwwwwwwww%%wwwwxxoooxxxxwwwxxxxxxxxxxxxxxxxxxooooxxxxxxxxwwwwwwwwwww%$%%%$$#################################################$$%$

xwwwwxxxxxxwwwwwwwwwwww%wwwwxxxooooxxwxxxxxoxxxxxxxxxxxxxooooooooxxxxxxxxxxwwwwwwwwwwwwww%$$$$##############################################$$$$

xxxxxxxxxxxxxxwxwxwwwwxxxxooo^^^^ooooo^^^ooo^^ooooooo^o^^^oo^^^oooooooxxxxxxwxxwwwwwwwwwww%$$$$###############################################$$

ooxooxxoxoxxxxxxxxooooo^^^^*==***^*^^^^^^*^^^^^^^^^^^^^*^^^^^^^^^^oooooooxxxxxwwwwww%wwwww%$$$$##############################################$$%

^^^*^^*^^^^^^^^***^***==+==++=+==============*******=======****^*^^^^ooxxxxxoxxxwwwww%ww%%$%%$$$#############################################$$$

====+=====+====+==++:~~~~~~::++::+:::++==+=++=++===++=+========**^^^^^oooxooxxxwwww%%%%$$$$%%$$$#$$##########################################$$$

~~~~~~~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::~:::::+:+++=+===***^^^^^ooxxxxxwwww%%%%%$$$%$$$$#$$#####################################$#$$%wxw

;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;~;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~:::::+======**^*^^^ooxxwwxwwwwww%%%%%%$$$$##$$###################################$$$$wxxx

..............,,,,,;,;;;;;;;~~;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::++======**^^^ooxxxxxxxwww%wwww%%%$$#$$$####################################$$$$%wxw

... ...........,,,,;;,;;;;;;;;~;;;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::+++===***^^^^^^oooxxxwwwwwwww%%$$$$$$#$$################################$#$$%$$wxx

          ............,,,;;,;;;;;;;;;;;;;;;~~~~~~~~~~~:::++:+++++++=======*^^^^^oxxxwwwwwww%%$$$$$$$#$#$###############################$$$$$%wxx

              ...........,.,,,,,,;;;;;;;;;;;;;;;~~~~~~~~~:::+:+:+++++======*^^^^oxxxxwwwww%%%$$$$$$$$#$#$#############################$$#$#$$%wx

              ....................,,,,,,;,,;;,;,;;;;;;;~~~~:::++++:+:++=+====**^^oxxxxxxwww%w%$$$$$$$#$#####$#########################$###$$%wx^

             .    . .................,,,,,.,,,,,,,,,;;;;;;~~~~::::++++++=====***^^^oxxxxxwwww%%%$$$$$$#$##$##########################$#$$$$$%x^^

               . .    . .......................,,,,,;,;,;;;;~~~~~:::::+++=====*^^^^^^oxxxxwww%%%$%%$$$$###$$########################$$#$#$$$wwx^

 .  .      ..  . .. .................................,,,,;;;;;;;~~~~:++++====*^*^^^^ooooxxwww%%%%%$$$$#$$######$#######$##########$#$#$#$$%wwxxo

.................................... . . ...............,.,,,,;;;~~~~::++=======**^^^^oxxxwwwwwww%$$$$$#$$$####$##############$###$$$##$$$wwxxox

..................................... . ...................,,,;;;;~~~~~:++======*^*^^oxxxxxxwwwww%%$$$$$$$#$$$##$#######$######$$$$$$$$$$$wwxxxo

............................................................,,;,;;;~~~~:::++====*^^^^^^ooxxwwxwww%%%$$$$$$$$$#$##$###########$$$$$$$#$$$$$wwxxo^

........................................................,,,,,,,;;;;;~~~~~::+++===***^^^^ooxoxxxxwwww%%$$$$$$$$$#$##$#$$$$$#$$$$$$$#$#$$$$%xxxo^^

.,,,,,,,,,,,,.,.........................................,,,,,;,;;;;;~~~~~~::+++++====*^^^^^oooxxwwwwww%%%$%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%wxxxxoo

,;,,,;,,,,,,.,,.........................................,,,,,,,,;;;;~;~~~~~~~::+++====**^^^oxxxxxxwwwwwww%%$$$$$$$$$$$$$$$%%$%$$$$#$$$$%wxoxooo^

;;;;;;;,,,,,,,.....,................................,,.,,,,,,,,;;;;;;~~~~~~~~~::::+++===*^^^ooxxxxxwwwwww%%%%%%$$$$$$$$%$%wwwwxxo^^^xxw%xooooo^^

;;;;;,;;;,;,,,,,,,,,.......,........................,.,,,,,;,;;;;;;;~;;~~~~~~::::+++++=+==**^^^oxxxwwwwwwwwww%%%$$%%$%%wwwx^=+~~~~~~:=*^xxxxoo^^

;;;;;;;;;;,;,,;,,,;,,,,,,.,.,,,,,,,............,,,,,,,,;,;,;;;;;;;;;;;~;~~~~~~~~::::++++====*^^^ooxxxxxwwwwww%wwwwwwwwwwx^=~~~~::+======*ooo^^^^

~;;~;;;;;;;;,;;,,;,,;,,,,,,,,,,,,,.,...,.,......,,,,,;,,;;;;;;;;;;;;;~;~~;~~~~~~~~:::++++===**^^^oxoxxxxxwwwwwwwwwwwwwx^=+::::+==^^^^*==**^^^^^^

~~~;;;;;;,;,;,,,,,,;,;;,,,,,,,;,,,,,,,.,,.,,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;;~;;~;~~~~~~~~~~~~~~:::::+++===**^^^^ooooxxxxxxxxxxxxxx^====+======^oo^*==^^^^^^o

;;~;;;;;;;,;;;,;;,,,,,,,;;,;,;,,;,,,,,,,,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;;;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::++=+===*^^^^oxxxxoxxxxxxooo^^=========++==*^o^***^^^ooo

;;;;;;;;;;;;;,,;,,,;,,;,,;;;;,,,,;,;,,,;,;,,,;;;;;;;;;;;;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::+++=====*^^^^^^ooxoo^^^^^**=======++===+==*^^*^^^^o^oo

;;;;;;;;;;;;;;,,,;,,;;,;;,,,;,;,;,,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:+++=======**^^^^^^^^*^*^**==^^^^^^^^^**====*^^^xxxxooo

;;;;;;;;;;;;;;,;;;,;,;;;;;;;;;;,;;,,;;;;;;;;;;;;;;;;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::++:+=======***^^*^*******=********^^^^^*===^^xxxxxxxx

~;~;;;;;;;;;,;;,,;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::~~:::+++=====**^^****=*^^^**=======*^^^*===*owwwwwwxx

~~~;~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~;;~;~~~~;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::~~~~~::::+======**^^^=====*^^^^^**===*^^^====*ow%%%wwwww

~~~~~~~~~~~::::+++++=====+++:~~~::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::~~~~~~~~~::+++====******=====*****^^^^^*==++===ow%$$$$%$%%

:++=====**^^^ooooooooooooo^^^^^^^******====+++::+:::::::~:::~:~~:~~~~~~~~~~~::~~~~:~~~~~~~~~~~~:::++======*^*=======*****^^=+++====*owwww%%$$$$%

^ooxxxwxwwwwwwwwwxwxxxxxxxooo^^^^^^***=**====+++++++:+:::+::::::::::::~::::::::+++~~~~~~~~~~~~~~~::++==============*^^^*=+:+=======owwwww%%$$$$$

wwww%%ww%%wwwwwxoo^^^^^^^*^**^*^=============+====+++++++++++++++::+:++++:++++++::~~~~~~~~~~~:~::::+++=============*====:::====++*xxxxxxwwwwww%%

xxwwxxxxxxxxo^^^^*==*=====**=====================+===+=+=====+=+===+==+====++:~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::+=++===========++++:::+===+==^oxooo^^^oxxww%$

=***^**^^^^^^*^*==**===**==***=*====*====================================++::~~~~~~~~~~~~~:~:~:::+++++=+===========++======+++=*ooo^^^^^^^^^xxw%

==***^*^^^^^^^^*===========******^*^*^^^^^^*^^^^^^^^^^^^^*^**^**^***==+::~~:~~~~~~~~~:~~~:~:+::++++================+===+++++++=^^^^^*^*^*^*^^^^^

======**^^^^*^**===============**^^^^^^^^^oooooxxxxxxooo^^^^^**===++:::::~~~~:~~~~:::~::+::::+++++================+++++:+:::==^^^^^^^**=********

========**^^^*^**===============*****^^^^oxxxww%%wwwxxo^^**====+++::::~~~~~~~~~:~:::++:::+++++=+=================++++:++++==*****^^***===*======

+=======***^^^^^oxoo^^^*=******^^^^^ooxwww%$%wwxxo^^***=======++++::~~~~~~~~~::::++::+++++=+==+===============*^**===========*********==========

+=======*****^^oxoxxxxxxwxxwxwwwwww%%%$$$$%wwxxo^****=====+=++:+:::~~~~~:~~:::+:+:++++=+++====================*^^*^**========********===========

+============*^^*^^oxxxxwwww%w%%%%%%$$$%%wxxxo^^**======+=++++:+~~~~~:~~:::::+::++++=+========================^*******============***===========

:++==============**^^oooooxwxxwwww%%wwwwxooo^*======+=+==+++::+::~~:~:~:~::::+++++==========================***^*^***===============**==========

:::++================*^**^^*^oxoooxoo^^^^^**=====+=++++++++::+:::::::~::::::+++=+==========================*********=**==============**=========

:~::+++==+=====+===+=========*=*=*=**==========+++:+++++:::::::~:~:~::::+++=+++===========================**************========================

~~::~:+++====+=======+=++=========+===+=+==+=++++++++::::::::~::::++++++++++============================********************=*==***=============

~::~::+++++======+===++=+++++==+=======+++++++:++:+::+:::::::+++:++++++================*================*^*^*^***^*^*^^*****=*********==========

~~~~~::::++=======++++++++++++++=++==+++++++++++:::+::+:+::::++++++++=================**=*=============***^*^**^**^*^^******************========

:~:::::::+:++++++++++:++::+:::++++++++====+++++:+++++++:+:++:+++++++=+================**==========*=****^***^***^**^^**^*^^**^***^^^*^^**=======

~~~:~~::::++++=+++:+::::::+:::+::::+:++++++++++++==+++++++=+++++++=+=++=======*==***********=====**=**^***^*^^^^*^*^^^*^^**^*^*^^*^*^***^***====

~~~~:::::+:++++====+++:+:+::::::::+::::::+:++:++++++++++++++++++==++=====*=*==*=****************=****^^^^^^^*^*^^^^^**^**^^*^**^^*^^^^^^****====

~~:~~~~:~~~~~::+======++:::::~::::::+:::::+::+:+++++++++++=+=+=+===========***=**^***^*************^^*^^^**^^^^^^^^*^^^^^^^^^^^^*^^^^^^^^^^*==*=

~~~~~~~~~~~~~~::+=****==++:::::~::~:::::+::++++++:++++++==++==========**====******^***^**^*******====**^^^^^^*^^^^^^^^^^^^^^*^^^^^^^^^^^^^^*****


Recherche et production plastique dans le prolongement du travail initié sur Asciitunes:

génération d’images-«ASCII» faites de caractères imprimés, manuscrits, peints...

Quand le code est à la fois matière et outil.   % Techniques et outils:

     Vidéo, Photographie, .TXT, Ruby, Processing, Javascript, HTML/CSS,

     éditeurs de texte, papier, feutres, stylo bille, peu importe…PARADE / 2012-(en cours)


==*^^^^^***^**====*^o^^o^^^^^^^^^o^^^o^o^^o^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^*^^**^*^***^^**^^***^*****=***==*==*==*=****=**=***=*=*=*=********==***^*^^**^*^^^

==*^*^^^^****^====^oo^o^o^o^^o^oo^^o^^^oo^o^o^^o^^^^^^*^*^^^^**^^**^^**^^^=+++=**^^**^^****==*=*=**=*==*=*=**=*===*==*=*=*=****==*****^*^**^^^^*^*

==**^^^^^***^**===*^^oo^^o^^^^^^o^^oo^o^^^^^^^^^^^^*^^ooo^^*^^*^*^^^*^^^+~~::::=***^^^***==*====*=**=**====**=**===*==*=*****=*=*==***^**^^*^*^*^^

==***^^^******===**ooo^o^^^^o^^o^^^^^^^^oo^^^^^^^ooo*=+~~~=**^^*^*^**=~.;:=*^===*^*******=*==*======*==**=*==*==**==*=***********=*****^^*^^^*^^*^

==**^^^^******====^^o^o^^^^^^o^^^^^^^^^^^^o^^^^*=:,.       :*^^*^**^^o+~^o****^**^*^****==*==============***=**===*=*=*****************^*^*^*^*^^^

=****^^^******====^^oo^oo^o^^^^oo^o^^^o^^^^^^^^=.     .,~===^*^^^*^^x####x*^********^^***===================*====*=**==**************^**^*^^*^^^**

===*^^^^******====^o^^^^^o^oo^^^^^^o^^^^^^^^^^x#^=+=***==*^^*^^*^^ox####x^*******=******===*==========*=*==*===*=====************=*****^*^**^*^^^^

==****^^**=***====^^ooo^^^o^^^^o^^^^^^^^^^^^x#####x##x#xo^**^**^ox#####^***********^****===============**====**========****************^^**^*^^*^*

====^^*^**=**====*^^^oooo^^o^^^^^^o^^^^^^^^o####xx#######x**^^ooxx###x^****************=================*==*===========******************^^**^^^^*

===**^^***=***====^ooo^^ooo^^oo^^^^^o^^^^ox#######x#x######o^ox#####x^******************================*=============******^**********^^***^*^**^

===*^^^**==**=====^oo^^o^ooo^o^^^^^^^o^^^#####x#######^^###xx######o********==**^******=================*============******^*****=*********^*^*^^*

====**^^==========*^ooo^^^^^^^^^^^^^^^^ox#####x#xo####*=*ox######o^*********^oxxxo#xx^**=================*=============******^*********^^**^*^^^^^

====*****===*=====*^oo^oo^^^^o^^^^^^^^ox######x#^=^x*=*^oo#####^***^*******^##xoo#####^*==================*==*========*=****^*********^*^^***^*^*^

====*^^*====*=====*o^o^^^^o^^^^^^^^^^ox######x##x*==+==oox##x^^*****^*****^##x:;:=^####^============================*=*********************^^*^***

====****==========^^o^^^^^^o^^^^^^^^^x############^^**^^*^o^^*^**^*******^^x#^;,~:=o###^================*============******************^*^^**^^*^^

====****==========^^^oo^o^^^^^^^^^*^^x############xo*^oo^****^*^***^*******x#+:=+;o####o=============================*********=********^**^**^*^^*

+===***========+==**o^o^^o^^^^^^*^^*^###############oo#x^^^^*^^^^**^******^x^;.;,,=*x##o*=============================*********==******^*^**^*^*^^

+===***===========*^^^^^^^^^^^*^^^^^o####################^**^****^^**^****^^=~~==o#x###o*===========================*=*=****************^**^***^**

+==============+==*^^^^o^^^^^^^^^**^x####################^*^*^^*******^*^^^**=+^^o#####^===============*=============**=******=**=*******^*^*^^*^*

++=============+==**^o^^^^^^*^^*^*^ox####################o^^****^*^*^^*****o#o=++=x####o=========================*===*=*******=************^^****^

++================***^^^^^^^^^^*^*^xx####################x^*===********^^ox##o==*oxx####o***===========**==*=====**====*=*****=*=******^^*^*^**^^*

++=+==============**^^^^^^**^*^^^^o#######################o^*==***^^oxx######x^^^^x########x#o*=====================*==**=*****=*********^***^^**^

++++==========+++===*^*^*^^^*^*^^^xxx####################xo**=+*^**x#########xxooox##########x**======================*==******==******^***^^^*^**

++++=====+=====++===*****^^*^^*^ooxx##x#################xo^*=+=^*^x##########xxxxx############^=======*=============*==*=*=****=********^*^***^*^^

++++=====+====+++=======*^*^^^oxxx#x#####################o**=*^*^o############ox###############^======================*=*==****=**=********^^**^*^

+++++====++===+++=======*^^*^xxxx#x#x##x##################x*^***o#############xxxx#############x========*==========***=*=**=****=*******^^^^*^**^*

+++++===+====+++++=====*^^^^^ox##x#x######################x****x#############xoxxxx#############x*====**=============*==**=***=**********^***^*^**

+++++====+++===++=====*^o^*^^^x#xx##x##########x#########o**^^o###############xxxxxx#############x^==*==*==*==========*==******=*****^^^^*^**^^**^

+++++=+=+=+===++++==**^^*^^^*o###x#x##########x^^o######xxo^^x#################xxxo################x**=*=*==========*=**=*=***==*********^*^*^*^*^

+++=+=+=+++=+++++=**o^^**=*^^oxx####xx########^^^^x##################o###############################o*==*========*=====****=*=*******^^^***^^^*^*

+============+===*oo^*====****^ox##x#########^^^^x######xx##########^o######################oo########x*=============*===**==*****^*^*^*^^^*^*^**^

==*==*========****^o^*====*==+==^o#########xo^^^^##x###xx##########^^x######################x=^#########x*============***==****=*************^*^**

++++++++++++::+++++=oxo^***=====^oox#####x^^^^^^x#=*#############xo^^x#########xxoox#########o**o#########^=*========*==***********^******^***^**^

:::+++++++=^^^*==+~:=^*=========*oooxx####o^^^^oxo+=ox########xo*^^^o############xxxx##########*==^########x*=======*=**=**=*==*****^**^^*^*^**^^*

~~~~::::::~;+;=oo~..,~~:+++=^****oo^*^xxx#x^oo##*=:;:########^^^^^^^^##############x##########x*=*=*x#######x=======*=***=***************^***^^***

~~~~~:~~~:  . .*^+;,,~+++:++^o^^^oxo^^^oxxx#x##^~,,;~=^ox^=*^^o^^^^^^ox########################o**=*=**o###xoo*=========****==*************^*^***^

~~~~~~~~;,    .;+:~:**==:+:+*xxxooxo^oxxxx#x#x#=+*+:++:+*^**^o^^o^o^o^^^x########################^****=*^oo^^^^^==*=*=******************^**^*^*^^*

;;;~;;;;,    .,~=:~:+:,~:::+*xx#xxxxxxxx##xxx####*+^=**=^##o^oooo^o^^^oo#########################x****=*^^^^^*****=*=*=*************^*^*^^^*^*^**^

;;;;;~;~.  ...~*^=++++*+~::+^o####xx##xx######x#oox###xx#oooxooooooo^ooo##########################^*****^*****===**=*=****=********^*^^**^*^*^*^^^

;;;~;;;~:;  .;=oxx^*=^x*:~:+^xx####x#x##x###############^***^oxxoooooooo##########################o**************==***********=**^**^**^^*^*^*^*^*

,;;;~+**x~   :==^x#xx###x=+=ox###xx##x#################=:+:++==*oooxxxox##########################x**^**^*^*******=*=*************^*^^^*^*^**^*^**

,,,~*xx#*   ;o^*^^o########xxxxxx##x###################^++::::+:+++=*^ox###########################o**********************************^*^^*^**^*^^

,,;=oxo#,   +#################x#########################=:+++:::~::+:++=###########################o^^***^^^***********^*********^*^^*^^*^**^*^^*^

,.~^#x#+   .^##################x#########################+~::::~~~~~::::*###########################^^^^^*^^^**^^^********^******^^^*^*^^*^^*^^*^^

..:###:    ~##################x##########################x+~;;;~~;;;;~~~*############ox#############o*^*^^^^^**^^^********^****^^^**^**^^*^**^^^^*

 .+x^;    .^##############################################x=;;;;;,,,,;;;+############*:+############xoo^^oo^^*^^^***^*^^^^***^*^^**^^^^^*^*^^**^^^

  :x*.    :#################################################^~,,,,,,,,,,;=###########+~;=###########*++=^oxxxo^^^**^*^^*^^**^*^^^*^^^*^^^^^^*^^^^*

  .oxo:..~o#####################################*~. .,+x######:,,,,,....;:x#########o~;;;*##########*+:::::+=^x#oo^^o^^^^*^*^^*^^^*^^^^^^*^*^^*^^^

   :xx##o################################x#xx##*,     ,*#######+........,,+#########^;;;,;^#########*~;;;,,;;;~:=*oo^^^^*^^^*^^^^^*^^^^o^^*^*^^^^^

   ~#x#####################x###########x#######*++::::=o########=,  ...,,,,*########*,,,,,~x########^~,;;;;,;,,,,;~:+=^^^^^^^^^**^^^^o^^^*^*^^^^^*

   +##########################################x=:~~+=^^^#########x+,... .  ;########*,,,,,,:#########:,;,;;;;;;;;,;;;~:+=*^^^^o^^^o^oo^^^**^^^^^^^

  .############################################xx^*^^ox,,o#######x=~,  ....,^#######*,,,,,,,+########*;,,;;,;,;;;;;;;;;;~~~:++=*oxxxxoo^^^*^^^^^^^

  =###########################x########################+  :x#####x+;........+#######o,.,,,,,~x########o:,,,,,,,;,;;,;;;;;;;;~;~~~:++++==*^^o^o^^^^

 ;#############xx#x####################################^.  .:x####x+,..,,...~########:......~x##########:,,,,,,,,,,;,,,;,,;;;;;;;;;;;;;;~::+===**^

 ^##############xxox####################################,    .:x##xo^^+:+;..;########=,....,,,:#########*;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;;,,,;;;~:

.o#################x####################################~......,*xxxxo*+=~,;=########x:~~~~;~~~^#########x:,,,,,,;;,;;;,,;;;,,,,,,,,,;;;;;;;;;;;;;

 =#####################x################################o+++:+++=oooo*==+~,,*########=,......,,~*#########x~,,,,,,,,,,,,,,,;;;;,,,,,,,;,;;;;;;;;;;

  :#####################################################o=++++::=oooo^+::~;,;o#######=,........ ;##########~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;,,,,,,,,,,;;;;;

   .*o############xo####################################=~;;;;;,~===:;,,,,,.:#########=......  .,+########x~..,..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;,,,,,,,,,,;

   .:^######x*+:;. ,####################################:         ..        :#########o,.  ... .  ,=#######=,......,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;,,,,,

;+^o^^^x##xxo=~,...+#####################################:.       ..........,*########*.. ....  .   ,o######;............,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,;,,,

oox#o=*^xo^o##############################################+                  .=#######~              ,o#####*;.............,.,,.,..,,,,,,,,,,,,,,,

################o+~+x#####################################=.                   :######+             . ,o#####x,..............,,,.,.,,,,,,,,,,,,,,,

;~:~~::+===**=:~,.  .~+=^^o*====*^o##=*##################x+;;;;;;,,.......     ,o#####=                ,o#####+     ............,.,,,,,,,,,,,,,,,,

....             .,,..              ..:+*^o*+::++:x##o^***==+~;;..  .    ..,,..~*#####o.                ,o####x;  . ..............,.,,,,,,,,,,,,,,

....,,~;.          ..,,.,,,.            ,;,..;:=:. .        ....   ..     ,;;..;=#####x.                 ,o####x~     ..........,.....,,,,,,,,,,,,

                          .,;,,,,,...                          ,;,,,,..,.   .;:=+*#####,  .~~,.   ..,,;~:+x###oo^;.,.................,..,,,,,,,,,,

                .                   ;~.         .....            ...  .;++::~;..,*#####=;:=oxx^=+++++====x####*+:::~;,...,,;;,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,

              . ,~,  ..,,;,                                     ...    ,~+++:~~:*#######xx**oxoxx#xo^^^^^x###o=++~;;,,,,,,;~:~;,,,,,,,,;;;,;,,,;;,

               ..;~:;    ..    .,;,,.    ..,;;~~~:~;,,,,..    ...,,,,,,,,;::+^x#############x######xxx####oo*====+;;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;;;;;,,;

              ..,,,,           ..,,;~;,,.,;;;;,;:=oxo^===*^*=+++:+++=++==*^=~~+*^x########xxxx#xxxo^^^*^^^^*+:~:++~;;;;;~;;;;;,,,,,,,,,,,;,;;;;;;;

                       .,,~~::::+:+:~;,..  .......,,,,,.,;;,,.     ...,;~~~~;~::::=*o^=::::::+:++:~;;,,,,;~;~~~~;~~~~:++=====+::~;;;,,,,;,,,,,,,,;

              .,;~:++====+:;,,,.                  ....        .,;~:++=++::~~~:++:~;,,. .....,,,;;~:++::~;,,,,,,,;,,,,;;~~:++++=++::~~;,,,;~~:~::~~

      .,,;:+====++:~,..                     .,,,,.      .,;:++==+:~,,,,;;~~;;;,..              ....,,;;;~~~~;;;,,,;,;;;;;~~~;;~;;~~;;;;,,,,,,;~~~:

,;~:+====+:~,..                        .,,,,.       .,~++:~;,..    .,;;,,.                         ........,,;;;;;;;;,,,,,,,,,,,,;;;;~~~~~~;;,,,,,

==+:~,,                            ,,,,.         .;~:~;.          .~,                                ..........,,,;;;~~~;;,,,,,.....,,,,;;~~~~~~~~Ré-interpétation de "Parade", pièce de Julien Jeanne: captation vidéo et photographique,

montage(s) et transformations multiples.


  | Une collection d'instants sur l'excès de pouvoir


  | "Après Un effleurement, construction fragile pour un danseur et son double aérien,

  | le chorégraphe Julien Jeanne poursuit sa réflexion sur le corps comme caisse

  | de résonance des états du monde. Avec Parade, c'est une machine collective

  | à produire des réminiscences qui investit la scène : 

  | un mystérieux septette absorbant, déformant et interrogeant les symboles

  | qui saturent la mémoire collective. A partir de photographies cristallisant

  | l'excès, Parade fait défiler les signes du soulèvement, de la révolte,

  | de l'oppression ou de l'abus de pouvoir – montant et démontant les figures, 

  | cernant les zones de trouble, de contiguïté, ou changeant

  | les vitesses de défilement à la manière d'un long fondu enchaîné.


    —— Source: http://julienjeanne.blogspot.fr/   % Techniques et outils:

     Vidéo, Photographie, Processing, Ruby, Javascript, HTML/CSSHÉLIOGRAVURES / 2009-2010


ikiiikkkkkk,  ..,-~;looiii-     ,~;^kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk;     ,~----,.-;;;^li^--,..--;;loiioiooiiiiiioiiioioiiioioiiiiiiiiiiiii

ikiikkkkkki,.   .-~^looooi~     ,-;^kkkkkkkkkkkkkkkkkkkki       .--~-,,-~~~;;oo;-----~;^ooioiiiiiooioioiioiiiiiiiiiiiioiiiiioiii

oiiikkkkiko.    ,~;^lolooo;    .-~;oikkkkkkkkkkkkkkkkkkkk~       .,--,,.,--~;;lo;~~~-~~^oooiioiioiooiiiiiiioooiooiiooiiooiiiiiii

oiiiikkkiil.   .-~;;lolllo;.  ,-~~^oikkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk;-.    ,-~~-,...-~;;^ol^~~~~~;;;looiooioiiooioioiiiiiiiiiiiiiiiiioioii

iiiiiiiiii;    .,-~;^llooo^    .-;lokkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkl--, .,-~~;;-...-~;^loo^~~~~~~;^loioioioiiioiioiiiiioioiiioiiiioiiiii

loiiioiiii~     .--~;^looi;    ,-;loikkkkkkkkkkkkkkkkkiikkkko~-,,,,,-~;;-. .-~;;^ol------~;loiioioiooioiioioooiiiioiiiiooiiiioii

;^oooooooo~... .-~~;loooii~   .-;looiikkkkkkk-.-okkki.  .;kkki--,..,-~;^^-..,--~;;^;--,,.,-;;loiiooiioioiiiiiiioooiiiioiiiiiiooi

;;^ooioiii^---~;oiiiiiiooi-   ,~;oiiiikkkkki     ;kk.    -;kkk^-,,,,-~;^ll;--~~;;^oo;-,,,.,-~;^lioioiioioiooioioiiiooiiioioiiiii

oooiiiiiiil~~;^oikkkkiiiio.  .,~;liiiikkkkkl     .;o     ,-;kkk^,,,.,~;;;lll^^lokkkkk~----~~;^lioioiioioioioioiioioiioiiioiioioi

iikkkioioio--~;loikkkkikil   .,-~loiiikkkkko-    ,--.    ,-;ikkk~,,..-~~~~;^loiikkkkko~--~;loiikkkiooioioioioioiioiiiiooiioiiiii

kkkkkiiiiii-,-~;liikkkkkko-,-~;^oiiiioikkkki;   .~;;;,  -;llokkko----;;~~;looiiikkkkkkol;;loikkkkkioiooooiioiooiioiooioiooiiioio

kkkkiiiiiii~-~;^oikkkkkkkkl;^liikkkkiiikkkkko. -;oooio;;ooioikkkk^--;^^loiikkkiikkkkkkkkiooikkkkkkiioiiiioiiioiooioiioiiiiioiiii

kkkkkkkiikk;-;^liiikkkkkkkilloikkkkkkikkkkkko-.-^liiiiioloiioikkk;.-;^oikkkkkkkkkkkkkkkkiiiikkkkkkiioioioiioiooiioiooiooiooiooii

kkkkkkkkkiko~;^loikkkkkkkiiioiikkkkkiiiikkkio-,-;oiiiikkoliiioikk~.-~^oiikkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkioooioiooioiiooioiioiioiioiioi

ikkkkkkkikii^;^ooiikkkkkkkkkiikkkkkkkikkkkiio~-;ooiikkkkiioiiiiikl--;loiiikkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkiioiiooioiioiioiooiioiooiioii

iikkkkkkkiiko;;^loikkkkkkkkkkkikkkkkkiikikiiioliiikkkkkkkiioikiikil~;oiiiikkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkiioiooiooiooiooioiioioiiiioiio

lloiikkkkiiii^~;;;likkkkkkkkkkkkkkkkkkikkkiiiikikkkkkkkkkiiiikkkkkioooiiiiikkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkoooiooiooioiiiiiiioioioioiioi

^^lloikkkkiiil--~~;oiikkkkkkkkkkkkkkkkiiiiiiiiikkikkkkkkkiiiikkkkkiiioiiikkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkiiiiooooiil^~~~;^loioioioioiio

;;;;^oiikkiiko----~liikkkkkkkkkkkkkkkkkiiiiiiikiikkkkkkkiiiiikkkkkiiiiiiiiikkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkiiooooiil;.     ,-;iooiioiooiio

---~;^oooiiio~,,,,-^iikkkkkkkkkkkkkkkkkikkikiikkkikkkkkiiiiiikkkkikiiioiikikkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkiooio^-     .~;lloooiooioiioii

~--;^^;;;;^;~,--,,~^loiikkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkiikiikkkkkkiiiiikkkkkkiiiiikkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkiooo~     .-^oooiooioioioioioi

~-;loooool;;~~~---;oiiiikkkkkkkkkkkkkkkkkkkkikkikkkkkkkiiioiiiikkkkkiiiikkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkiio-     ,~loiiioiioioooioiooi

~;loiikkkiiiol;;^oiiikkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkiiiiiiiiikkkkkkiiiikkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkiol     ,;liiikiooooioiooioiio

looiikkkkkkiiiiiiiiikkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkoiiiioiiiiikkkkkiiiikkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkii;   .-~loikkiioioioioiioioii

ooioiiiiikkkkkiikiikkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkikkiioiiiioiiiiikkkkiikikkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkio;   .-;oiiikioioiooiioioioii

iiiiiiiikkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkiooiiiiiiiiiiikkikkikikkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkiii^    ,~^oiikkiioioiooiioioiio

ikkkioiiiiikkikkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkiiiiiioiioiiiikikiiiiikkkkkkkikkkkkkkkkkkkkkkkii^    .~^oiiikiiooooiioooiooioi

ikkkkiiiiikkkkkkkikkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkikkkikiiiiiiiiiiikkikkikikkkkikkkkkkkkkkkkkkkkkkiki-   .~;liiikiiioioiooioioiioio

kkkkkiiiiiikkikkkkkikkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkikkkiioiiiiiikikkkikkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkikk~  .-;ooiiiiiioooiooioiooiioio

kkkkkkkiiiikkkkiikkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkiikiiiiiiiikiiikikkkkiikkkikikkkkkkkkkkkkkkkkkiko .-;loiiiiiiooiioiooioioooioi

kkkkkkkiiiikkkkkkiiikkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkiiikkiiiiiiiiiiiiikikkkkkkikkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkki;-~loiiiiiiiooooooiioiooioiio

kkkkkkkkiiiikkkkiiiikkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkiikkkiiiiiiiiikikkikkkkkkkkkikkkkkkkkkkkkkkkkkkkkio;^liiikiioooiioioioioiioioii

kkkkkkkkkkiikkkkkiiikkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkiiiiiiiiiiiiiiiiikiikkkkikkkkkkkkkkkkikkkkiikkkkkkkioiiikiioiooiiooiooioioiioio

kkkkkkkkikiiikkkkkiiikkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkiiiikkiiiiiiiiiiiiiiiikkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkiiiiiiiiooiooooioiioioiooiii

kkkkkkkkikiiikkkkkiikkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkikiiiikkiioiiiiiiikiikkkikkkkkkkkkkkkkikkkkkkikkkkkkkkkkkkiiiiiooioiioiooioioioioi


- Fragments videos #0..#9:

  Une série de fragments vidéos créés au cours du projet performatif

  Héliogravures de Julien Jeanne au musée de la danse, à Rennes, Sept - Oct 2009.

- Système et code pour l’action sonore de Damien Marchal pour 4 scanners à plat.

- Site internet: édition en ligne du projet.   % Techniques et outils:

     Vidéo, Linux, Ruby, Processing, Javascript, HTML/CSSASCIITUNES / 2007-2008                                   .+=^x%%w@www%%xo^=:~.                                                                        

                               ~=o%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%x^=~                                                                    

                            ~^%@@@@@www@w@@@@@@@@@@w@@@@@@@@%o=~~:=**==+~.                                                      

                          =x@@@ww@@@@$$$$@@w@@@@@@@@@@@www@$M####M$@@@@@@@%o=.                                                  

                        +%@@@@$M###########@w@@w@@w@www@M##########M@wwww@@@@@x=.                                               

                       ^@$$M###############Mwww@wwww@$###############$w@w@www@@@%*    .~:==*^^^ooooooo^^^**=+:~..               

                     .w#####################wwwwwww$##################@wwwwwwwwww@@ox%w@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@w%%o*=~          

                  .=oM#####################Mwwwww%@####################wwwwwwwww@####@wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww@@@@@@%o=~      

                +o%w@######################$%wwww%$###################Mwwwwwwww$######@wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww@@@wx+    

             .*xww%%@######################@%wwwwww###################@%wwwwww%M#######@%wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww@@x~  

           ~^%w%%%%%%MM##M#M#M#MM##M#M#M##M%%%%%%%%@################Mw%wwww%w%%M########@%wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww@@+ 

         ~^%%%%%%%%%%@#MMMMMMMMMMMMMMMMMMM@%%%%%%%%%wM##M#M##M#MM##$%%%%%%%%%%%@#########@%wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww%ww~

       .^%%%x%x%%xx%xx@MMMMMMMMMMMMMMMMMMM%%%%%%%%%%%%$#MMMMMMMMMM@%%%%%%%%%%%%%M#MM#M#M#Mw%%%%%%%%%%%%%w%%%%w%%%%%%%%%%%%%%%%wx

      +x%xxxxxxxxxxxxxx@MMMMMMMMMMMMMMMMM@%%%%%%%%%%%%%@MMMMMMMMM@%%%%%%%%%%%%%%@MMMMMMMMM$%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

    .^%xxxxxxxxxxxxxxxxx@M$MMMM$MMMMMMMMM%%%%%%%%%%%%%%xwMMMMMMM@%%%%%%%%%%%%%%%%@MMMMMMMMM@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

   ~oxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxwM$$$$$$$$$$$$$@%x%%x%%%%x%%x%%x%MMMMM$%%%%%%%%%%%%%%%%%%$MMMMMMMM$%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

  ~xxoxoxoxoxoxoxoxxoxxxoow$$$$$@$$$$$$$wxxxxxxxxxxxxxxxxx%$$$M%xxxx%xx%xx%xx%%x%x%$MMMMMMMMw%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%^

 .ooooooooooooooooooooooooo%@@@@@@@@@@@@%xxxxxxxxxxxxxxxxxx%$$@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx%$$$$$$$$@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%.

 *oooooooooooooooooooooooooox@@@@@@@@@@@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx%$wxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx%$$$$$$$$%xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx%= 

:o^ooooo^oooo^oooooooooooo^o^x@@@@@@@@@woxxxxxoxxxxxxxxxxxxxow%xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@$@@@@@$%xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx%^  

*o^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ow@wwww@@%oooooooooooooooooooooxxoxxxoxxxoxoxxxxxoxxoxxx@@@@@@@wxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxo.  

*^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^%wwwwww%oooooooooooooooooooooo=ooooooooooooooooooooooo%@@@@@@wxxoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxoxo.   

*^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^xw%%%%%oooooooooooooooooooooo:^ooooooooooooooooooooooo%@ww@@%oooooxoooooooooxooooooooooox^.    

*^**^****^***^*****^******^**^****o%%%%x^^^oooo^^^o^^ooo^^o^^o~=o^oooooooooooooooooooooowwwwwxoooooooooooooooooooooooooox*      

+**********************************^x%%o^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^o++o^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^%w%%%ooooooooooooooooooooooooooo*       

:************************************o%o^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^*:^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^o%%%o^o^^o^oo^o^o^^oo^o^^o^^^^o=        

.*=========*=*=**=======*=====*====*==**^*^^*^^**^^^^^*^^^*^^^*=^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^x%x^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^o=         

 ====================================*~ +^*********************^**^**^***^***^****^*^**^*ox^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^+          

 ~====================================.  ~*********************o^***********************^+=^*^^**^^*^^*^^*^^*^*^*^*^=           

  +=+======+=+==+==+===+=+===++====+=:     +**=**=***=*=*=*===*o^***********************+ ~^**********************^+            

  .=+++++++++++++++++++++++++++++++++       .+*===============*o^*=======*===*===*===**~   =**********************+             

   :++++++++++++++++++++++++++++++++.         .+==============^^^*====================.    :*===================*+              

    :+:++:++:+:++:++:++:+++:+:++::+~            ~+===+========^^^*==================:       ====================+               

     ::::::::::::::::::::::::::::+~               .:+=+++++++*****=+==+++++++=+++=+.        :==================+                

      ~::::::::::::::::::::::::::~                  .~:+++++=****=+++++++++++++++~          .=+++++==++++=+++=+                 

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.                      ..~:+=====+:++++++++++++~             :++++++++++++++++.                 

        .~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.                            :+++::::::::::::+:~.              .++++++++:+++:++.                  

          ..~~~~~~~..~.~~~~~..                            ~::~:::::::::::::.                  ~:::::::::::::.                   

             ..............                              .~~~~~~~~~~~~~~~.                    .:~~~::~:~~:~                     

                  ....                                  .~~~~~~~~~~~~~..                       .~~~~~~~~~.                      

                                                        ~...~.~.~~~..                           .~~~~~~.                        

                                                       ...........                                ..                            

                                                        ......                                                                  Un projet proposé avec Fanny Charrier dans le cadre du GEPS.


  | “Déposer une image: écouter du son”

  | Asciitunes est un protocole de production sonore, alimenté par un dépôt d’images

  | sur Internet. Le protocole Asciitunes permet de générer, de lire,

  | et d’interpréter une partition, à partir d’une image transformée en texte ASCII.

  | Proposition renversant la “hiérarchie” usuelle du Web:

  | l’image surtout; le son parfois.

  |

  | Asciitunes se déclinera en 2 phases:

  | - un 1er protocole, initié sur Internet pour la collecte d’images,

  |   dédié à une production sonore in situ, durant un temps d’installation.

  | - un 2d protocole, dédié au Web, de la collecte à la production sonore.


    —— Asciitunes: les grandes lignes


Liens:

- Wiki mis en place durant les workshops de novembre 2007 et mars 2008 (archive)

- /* Générateur de partitions en ligne (actuellement non disponible)*/


   % Techniques et outils:

     Processing, MaxMSP, Ruby, OSC, HTML/CSS, FreeBSDLIMONADE / 2009-en cours

Limonade PHP est un micro-framework pour le développement rapide d’applications web

et de prototypes. Inspiré de Camping, Sinatra et Orbit, il est simple,

léger et flexible.


   % Techniques et outils:

     PHPAUTRES / 1997-2001

— Videos, design, développement et différents travaux avec le collectif 203

  (Fanny Charrier, Carl Marquis, Cécile Richard). Expositions Galerie le Coin (Rennes), 

  Drac Bretagne (Rennes), résidence atelier Alain Lebras (Nantes)

— CDRom Caroline Hanny / esmod

— Réalisation de 2 courts métrages————— EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES ————————————————————————————————————————————————————NOUS NE SOMMES PAS DES ROBOTS / 2017-présent

Consultant communication et accompagnement à la digitalisation.


Stratégie de communication et de développement Accompagnement à la digitalisation


Nous sommes deux consultants indépendants réunis au sein de Nous ne sommes pas des robots 

pour offrir à nos clients du conseil en stratégie de communication au service 

du développement de l’entreprise.


Notre approche : privilégier le retour à des fondamentaux humains
pour tirer le meilleur des opportunités offertes, maintenant et demain,
par la transformation digitale.


https://pas-des-robots.com

PIXOLOGY / 2015-présent

Expert Qualité et Usages Web / Design, dev, devops


https://www.pixology.fr


                                               ◘◘░░░;    ▒▒▓▒░

                                                 ◘≡       ▒▒║

                                                  ◙◘      ▓║

                                                       ║▓░

                                                   ░░;   ▓░

-~;~                                               ☼◙◘▓░

-║░    -~~~;-        ~--~              ;;;▲-       ◘≡▓░

║░◘◙◘░░◘◘◙▒▒▒◙≡     ░~          ▲▒▒▒▓        ◘◘

║░◘◙◙░░║║░◘◘◙◙▒▒▒▓▓░    ▲░║░◘☼        ◙◙         ☼◙◘◘

║░◘◙◙║║║░║☼☼║░▒▓▒▒▓▓;   ☼◘░░      ◘◙◙◙          ◙◘

║░◘◙◙║║▲        ▒▒▒▒▓~   ░░◘◘~  ;◙◙◘◙▒;          ;▒

║░◘◙◙║~          -▒▒▒▒▒    ░░◘◙☼☼◙◘◘◙◙~          ;▒░

║░◘◙▒;            ▓▒▒▓▲    ;◘◘◙◙◘◘◙◘-          ▲▒░

║░◘◙◙             ~▓▒▒▓     ~◘◘◘◘◘◙~        ≡≡║▒║

║░◘◙◙             ;▓▒▒▓     ◘◘◙◘◘◙◙~      ◙☼

║░◘◙▒~            ▒▒▒▓;    ░░◙≡◙◘◙◙▒;      --

║░◘◙◙║;         -▓▒▒▓    ░░  ☼◙◙◙◙▒▲

║░◘◙◙║░;     ~║▓▓▒▒▓▓   ~░░░◘◘~    ~◙◙◙◙

║░◘◙◙║║║░░◘◙▒▒▒▒▒▓   ;░░░        ░▒◙◙▒║

║░◘◙◙║░║║░░◘◘◙◙▒▓▓◙≡   ░║░◘☼          ║▒◙◙▒░

║░◘◙◘ -▲◘◘◙◙◙◘≡~    ░░░░~            ;▒▒▒▓

║░◘◙◙                                     -  -

║░◘◙◘

║░◘◙◘

║░◘◙◘                P I X O L O G Y   

║░◘◙◘

║░◘◙◘                         BITS FOR HUMANS   
LUNAWEB (2) / 2013-2015

Directeur de création interactive.                              ~ll^^l^ll^^^l^^^l^^^l^l^^lll^l^^ll^l^^l

                               ........... .XXXXXXXXXXXl ............

                                           lXXXXXXXXXXo

                                          ;XXXXXXXXXXi

                                         -XXXXXXXXXXX

                                        .XXXXXXXXXXX

                                        XXXXXXXXXXX,                         .                           .

                                       XXXXXXXXXXXX                         XXX.                        iX

                                      oXXXXXXXXXXiX                       .X~ X-                       XX

                                     ^XXXXXXXXXXo X-                     ~X,  Xl                     .Xl

                                    ~XXXXXXXXXXX  X^                    lX    lX                    -X~

                                   ,XXXXXXXXXXX   iX                   iX     ~X                   ;X.

                                   XXXXXXXXXXX.   ;X                  Xo      .X.                 oX

                                  XXXXXXXXXXX~    .X                .X;        X;                iX

                                 iXXXXXXXXXX^      X~              -X-         Xi               Xl

                                lXXXXXXXXXXo       Xo             ;X           oX             ,X~

                               ;XXXXXXXXXXi        oX            iX            -X            ;X.

                              -XXXXXXXXXXX         ~X           Xi              X,          lX

                             .XXXXXXXXXXX.         .X.         X^               X;         ii

                             XXXXXXXXXXX-           X;       ,X-                iX        Xo

                            XXXXXXXXXXX;            Xo      ;X.                 ;X      .X;

                           oXXXXXXXXXXl             lX     lX                   ,X     ~X,

                          ^XXXXXXXXXXi              -X    Xi                     X-   lX

                         ~XXXXXXXXXXX                X,  Xl                      Xl  iX

                        .XXXXXXXXXXX                 X^.X~                       ii Xo

                        XXXXXXXXXXX,                 iXX.                        ~XX;

                       XXXXXXXXXXX~                   .                           .

                      oXXXXXXXXXX^

                     lXXXXXXXXXXi                                              ;Xl

                    -XXXXXXXXXXX                                              iXi

                     ,iXXXXXXXX                                             ~XXX

                        lXXXXX.                                            iXXX

                          ,iX-                                           ^XXXX.

                                                                       ;XXXXX~

                                                                     lXXXXXX^

                                                                  ~iXXXXXXXi

                                                              .;XXXXXXXXXXX

                                                        .,;lXXXXXXXXXXXXio— Développement du pôle design et création de l'agence

— Conseil et création

— Animation de l'équipe et supervision des projets et de la stratégie

  globale de l'agence en terme de design


=> Productions remarquables


           .;~                   ..,.

             ,~-               .-   ,~

                -~-           ~~      l                                   ;kl.

                   -~,       ~~       ,l                                ^k^

                      ~~    ,^         l                              ^k;

                        -~, l          l-                           lk~                                         ..              ~;

                           ;l          ^~                         ;k;                                                            ;k

                           .- ~-       l-                       ,kl                                                              -k

                           ~    ,~.    k                       kl                                                                l

                           -.      -- ~l                     ^k-                                                               ,~

                           ,.        ,k;                   .k^                                                                -

                           ,-        ^l --                lk                                                                -

                           .^       ,k    .~,           ~k;                  ..                                           ~.

                            ^      .k        -~        ll                                                                ~

                            l     .k           .~-   ;k.                                                                ^

                            ~~   ~k               ,^k;                   -.  -                                         ^

                             l  lk                ll.--                 l.    l;.                                      ^

                             ,^l;               ^k,    -~.             ^~      kk-                                     l

                             ~k~              ,k;        .~-           ^~      k.,;                                    ~

                           .l- ^             ll             ~;,         ^,    ~k   ~,

                          ^;    ^          ;l.                .;;        ,,  .k^     ,.

                       ,--       ;.      -l~                     -;~         ll

                   .,,.           -~   ,l;                          ;;,     l^                                         ^

              .,..                  --l^                              -^~ ,l-

                                    ^k^.                                ^kk;

                                  ^k-   ,,                            ~;-  -^;

                                ~l;        ...                   .-~~,       .^;.

                              ,k^                ..,,...,,,,~~--,               ~^~

                            .ll                                                   ,^;

                           ll                                                        ^l-                                                            ,~..

                         ll.                                                           ;l-                                                         k^   k  l

                       ^k,                                                               ;l;                       -l~  -    ~.                  -k,    llk~

                     ;k~                                                                   ~l^                    ^l    ;, ll  k                ^k      kk, 

                   -k^                                                                       ,^l.                ^l     ,;l^   k        ;;-.   lk       k~  

                  ,l                                                                            ;l~             ,l       kl    k       ,k    lk^            

                                                                                                  ~-            l        k     k       ^; 

                                                                                                                        -;     .^    -l^l     ^l

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                               %# Musée de la danse — Rennes

      Refonte du site 

      (http://www.museedeladanse.org/)

      Petit Musée de la danse: teaser

      (http://www.museedeladanse.org/petit-musee-de-la-danse/)


   %# Uriage

      Refonte du site institutionnel de la marque

      (http://www.uriage.com/)


LUNAWEB 1 / 2010-2012

Directeur technique


— Développement du pôle technique de l'agence

— Mise en place de nouvelles méthodes et technologies: de PHP à Ruby

  et son écosystème.

— Animation, coordination et supervision

— Conseil, analyse et recommandation techniques: architectures, 

  process, modèles de données…

— Conception et coordination de la nouvelle infrastructure d'hébergement

— Développement 

NEWLC / 2010

Lead Developer / Designer


— Design / Dataviz

— Conception, développement, tests et documentation d’une système de collecte

  et d’analyse de données: high concurrency webservices, asynchronisme,

  delayed jobs, message queuing…

— Conception, développement et intégration d’application web.

— Développement sur Mobile: Palm WebOS, Titanium Mobile (iPhone + Android)SOFA DESIGN / 1999-2010

(en duo avec Fanny Charrier)                     +%^                                          

                   =w%:                                           

       o         +@@+                           :*=         :=    

      %+       :wM^                             :oox^.       *%.  

     oo     :*$#%.                               .^^^%^       *M~ 

    :@    *oo#M+                                   *o+^@^      ^M.

    w%  =$x*$o                                      ~%^~x$*     ww

    @#:*#@%$+                                         ^w+:@@:   o#

    o#####w                                            ~w%:%#x..MM

    .M###w                                               =@$##MM#+

     :###^=                                                *M###+ 

      @#M#o                                                 o##o  

      ^###+                                                 ^#M.  

       @##.                                               .ow#~   

       *##~                                               +$#$    

       .M#:                                               x##=    

        o#%             +                                =##*     

        .M#%:           wx                   +:         ^#M=      

         :M##w:  ~w.    ~#x                  @=    =  =$#w~       

          .%###%~ w$:    ~#@                +#~   :@:w#M=         

            +w###%=$#w=   ~#^               M@   =###M*           

              :o$######$*. *#.             w#:~^@##%+             

                 ~=oxwM##Mo~@$:          :@##$#M%+                

                    ^xo%w@##$##o      *%$##@wx*++o~               

                    ^#o^oxow####$: .=@####%oo^^^^#:               

                     x$*=**^M#####M####M#Mx^****w^                

                      ^%xoo^w###Mw%w@@%%$M*^oxx^:                 

                        ~::w%w##M%%%%$#@*%x^=:                    

                            %w%########%%^                        

                            **o###Mw##@^**                        

                            ^**^wMo=wo=**^.                       

                            *****w@w@w^**^:                       

                            *wo=@$M#M$$**^^                       

                           :oMMxx$$$$Mw**^%~                      

                           *$MMMwww%$M$o=ow^:                     

                           ^$##M###M$M#@=o@o^:                    

                          +o^xwM#@^***^o*^%%*^.                   

                          *%**=%M^*******^%%o^.                   

                         .*^x*==*========o^^%:                    Au début des années 2000, sofa Design est avant tout un collectif

de production graphique et multimédia spécialisé dans le secteur culturel

et de l’art contemporain.

Le studio se spécialise ensuite sur le conseil et la production de sites internet

et développe une expertise de design et de développement notamment

pour des cellules R&D et des professionnels de la communication.


— Design et développement de sites Internet / CDRoms .........................

  40mcube, Les archives de la critique d’art, Art contemporain en Bretagne,

  Mappy, Total...

— R&D ........................................................................

  pour FTR&D / Orange (recherche prospective Studio Créatif, IHM mobiles...),

  Thomson R&D (IHM pour box TV)

— Collaborations .............................................................

  Atelier Puzzle, Vincent Hélye, Lieux Communs, Superscript², Trafik

— Interventions ..............................................................

  formations Flash / Actionscript, Processing, HTML / CSS…


---